گروه محصولمنبع تغذیه AC/DC

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3 4 5  
منبع تغذیه LRS-100-12

منبع تغذیه LRS-100-12

منبع تغذیه سری LRS
687,000 تومان 670,000 تومان
منبع تغذیه LRS-350-12

منبع تغذیه LRS-350-12

منبع تغذیه سری LRS
1,387,000 تومان 1,387,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ RS-150-12

منبع تغذیه سوئیچینگ RS-150-12

منبع تغذیه مین ول سری G3
1,450,000 تومان 1,450,000 تومان
منبع تغذیه LRS-100-24

منبع تغذیه LRS-100-24

منبع تغذیه سری LRS
657,000 تومان 637,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی HDR-30-24

منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی HDR-30-24

منبع تغذیه ریلی مین ول سری HDR
637,000 تومان 617,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ RS-15-48

منبع تغذیه سوئیچینگ RS-15-48

منبع تغذیه کف خواب سری RS
397,000 تومان 397,000 تومان
منبع تغذیه LRS-350-24

منبع تغذیه LRS-350-24

منبع تغذیه سری LRS
1,347,000 تومان 1,347,000 تومان
منبع تغذیه ریلی EDR-150-24

منبع تغذیه ریلی EDR-150-24

منبع تغذیه ریل مونت
1,480,000 تومان 1,247,000 تومان
منبع تغذیه LRS-50-24

منبع تغذیه LRS-50-24

منبع تغذیه سری LRS
487,000 تومان 477,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ SE-450-48

منبع تغذیه سوئیچینگ SE-450-48

منبع تغذیه سری SE
3,797,000 تومان 3,797,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ Meanwell  LRS-50-12

منبع تغذیه سوئیچینگ Meanwell LRS-50-12

منبع تغذیه سری LRS
497,000 تومان 497,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی HDR-60-24

منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی HDR-60-24

منبع تغذیه ریلی سری HDR
847,000 تومان 847,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی NDR-240-24

منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی NDR-240-24

منبع تغذیه ریلی سری NDR
2,447,000 تومان 2,187,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-200-24

منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-200-24

منبع تغذیه سری LRS
1,047,000 تومان 1,047,000 تومان
منبع تغذیه 5 ولت 20 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 5 ولت 20 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 5 ولت
400,000 تومان 400,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی HDR-60-12

منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی HDR-60-12

منبع تغذیه ریلی سری HDR
877,000 تومان 857,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-350-5

منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-350-5

منبع تغذیه سری LRS
1,857,000 تومان 1,857,000 تومان
-منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی NDR-480-24

-منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی NDR-480-24

NDR Series
5,297,000 تومان 5,297,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ مین ول RS-25-24

منبع تغذیه سوئیچینگ مین ول RS-25-24

منبع تغذیه مین ول سری RS
487,000 تومان 487,000 تومان
منبع تغذیه 5 ولت 30 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 5 ولت 30 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 5 ولت
470,000 تومان 470,000 تومان
منبع تغذیه 5 ولت 40 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 5 ولت 40 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 5 ولت
580,000 تومان 580,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی MDR-20-5

منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی MDR-20-5

منبع تغذیه ریل مونت
1,150,000 تومان 647,000 تومان
منبع تغذیه 5 ولت 3.8 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 5 ولت 3.8 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 5 ولت
200,000 تومان 200,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ SE-450-24

منبع تغذیه سوئیچینگ SE-450-24

منبع تغذیه سری SE
3,797,000 تومان 3,797,000 تومان
منبع تغذیه 5 ولت 60 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 5 ولت 60 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 5 ولت
750,000 تومان 750,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ SE-600-12

منبع تغذیه سوئیچینگ SE-600-12

منبع تغذیه سری SE
4,197,000 تومان 4,197,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ مین ول RS-15-5

منبع تغذیه سوئیچینگ مین ول RS-15-5

منبع تغذیه سوئیچینگ سری RS
387,000 تومان 387,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی HDR-30-12

منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی HDR-30-12

منبع تغذیه ریلی سری HDR
منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-350-48

منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-350-48

منبع تغذیه سری LRS
1,367,000 تومان 1,367,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ مین ول RS-15-12

منبع تغذیه سوئیچینگ مین ول RS-15-12

منبع تغذیه سری RS
387,000 تومان 387,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ  RD-35-13

منبع تغذیه سوئیچینگ RD-35-13

منبع تغذیه سری G3
860,000 تومان 700,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی EDR-120-24

منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی EDR-120-24

منبع تغذیه ریلی سری EDR
1,400,000 تومان 1,097,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ مین ولRS-15-24

منبع تغذیه سوئیچینگ مین ولRS-15-24

منبع تغذیه سری RS
397,000 تومان 397,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ مین ول RS-25-5

منبع تغذیه سوئیچینگ مین ول RS-25-5

منبع تغذیه سری RS
487,000 تومان 487,000 تومان
منبع تغذیه LRS-200-12

منبع تغذیه LRS-200-12

منبع تغذیه سری LRS
1,087,000 تومان 1,087,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ SE-600-48

منبع تغذیه سوئیچینگ SE-600-48

منبع تغذیه سری SE
4,697,000 تومان 4,497,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-150-12

منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-150-12

منبع تغذیه سری LRS
777,000 تومان 777,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-150-24

منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-150-24

منبع تغذیه سری LRS
797,000 تومان 787,000 تومان
منبع تغذیه سوئيچینگ SE-600-24

منبع تغذیه سوئيچینگ SE-600-24

منبع تغذیه سری SE
4,397,000 تومان 4,397,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-50-5

منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-50-5

منبع تغذیه سری LRS
657,000 تومان 657,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی MDR-60-24

منبع تغذیه سوئیچینگ ریلی MDR-60-24

منبع تغذیه ریل مونت
1,200,000 تومان 1,200,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-100-48

منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-100-48

منبع تغذیه سری LRS
727,000 تومان 727,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-350-15

منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-350-15

منبع تغذیه سری LRS
1,497,000 تومان 1,497,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-200-48

منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-200-48

منبع تغذیه سری LRS
1,177,000 تومان 1,177,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-50-48

منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-50-48

منبع تغذیه سری LRS
647,000 تومان 647,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-150-48

منبع تغذیه سوئیچینگ LRS-150-48

منبع تغذیه سری LRS
857,000 تومان 857,000 تومان
منبع تغذیه سوئیچینگ RS-50-24

منبع تغذیه سوئیچینگ RS-50-24

منبع تغذیه سری RS
777,000 تومان 777,000 تومان
 1 2 3 4 5  
نماینده رسمی فروش محصولات Mean Well در ایران

ایران مین ول در سال ۱۳۷۸ برای خدمت به صنعت رو به رشد الکترونیک در کشور و پاسخگویی به نیاز های روز افزون آن تاسیس شد .

در حال حاضر این فروشگاه از بزرگترین توزیع کنندگان منابع تغذیه سوئيچینگ و قطعات الکترونیک و نماینده رسمی شرکت Mean well تایوان در کشور می باشد.