انتخاب شما
گروه :برند نکست

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
منبع تغذیه 5 ولت 20 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 5 ولت 20 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 5 ولت
380,000 تومان 380,000 تومان
منبع تغذیه 5 ولت 3.8 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 5 ولت 3.8 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 5 ولت
180,000 تومان 180,000 تومان
منبع تغذیه 5 ولت 40 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 5 ولت 40 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 5 ولت
550,000 تومان 550,000 تومان
منبع تغذیه 5 ولت 60 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 5 ولت 60 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 5 ولت
650,000 تومان 650,000 تومان
منبع تغذیه 5 ولت 30 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 5 ولت 30 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 5 ولت
440,000 تومان 440,000 تومان
منبع تغذیه 24 ولت 15 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 24 ولت 15 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 24 ولت
650,000 تومان 600,000 تومان
منبع تغذیه 12 ولت 30 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 12 ولت 30 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 12 ولت
650,000 تومان 650,000 تومان
منبع تغذیه 36 ولت 10 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 36 ولت 10 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 36 ولت
650,000 تومان 650,000 تومان
منبع تغذیه 12 ولت 5 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 12 ولت 5 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 12 ولت
240,000 تومان 240,000 تومان
منبع تغذیه 24 ولت 20 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 24 ولت 20 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 24 ولت
1,150,000 تومان 1,150,000 تومان
منبع تغذیه 12 ولت 10 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 12 ولت 10 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 12 ولت
310,000 تومان 310,000 تومان
منبع تغذیه 12 ولت 40 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 12 ولت 40 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 12 ولت
1,150,000 تومان 1,150,000 تومان
منبع تغذیه 24 ولت 10 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 24 ولت 10 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 24 ولت
550,000 تومان 550,000 تومان
منبع تغذیه 24 ولت 2 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 24 ولت 2 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 24 ولت
220,000 تومان 220,000 تومان
منبع تغذیه 5 ولت 10 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 5 ولت 10 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 5 ولت
280,000 تومان 270,000 تومان
منبع تغذیه 12 ولت 15 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 12 ولت 15 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 12 ولت
370,000 تومان 370,000 تومان
منبع تغذیه 12 ولت 20 آمپر فن دار نکست Next

منبع تغذیه 12 ولت 20 آمپر فن دار نکست Next

آداپتور فلزی 12 ولت فن دار
550,000 تومان 550,000 تومان
منبع تغذیه 36 ولت 5 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 36 ولت 5 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 36 ولت
400,000 تومان 400,000 تومان
منبع تغذیه 24 ولت 5 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 24 ولت 5 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 24 ولت
380,000 تومان 380,000 تومان
منبع تغذیه 48 ولت 5 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 48 ولت 5 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 48 ولت
550,000 تومان 550,000 تومان
منبع تغذیه 24 ولت 3 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 24 ولت 3 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 24 ولت
280,000 تومان 280,000 تومان
منبع تغذیه 48 ولت 7.5 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 48 ولت 7.5 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 48 ولت
650,000 تومان 650,000 تومان
منبع تغذیه 48 ولت 15 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 48 ولت 15 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 48 ولت
2,450,000 تومان 2,450,000 تومان
منبع تغذیه 48 ولت 10 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 48 ولت 10 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 48 ولت
1,150,000 تومان 1,150,000 تومان
منبع تغذیه 24 ولت 25 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 24 ولت 25 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 24 ولت
2,450,000 تومان 2,450,000 تومان
منبع تغذیه 12 ولت 20 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 12 ولت 20 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 12 ولت
520,000 تومان 520,000 تومان
منبع تغذیه 48 ولت 3 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 48 ولت 3 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 48 ولت
400,000 تومان 400,000 تومان
منبع تغذیه 5 ولت 5 آمپر نکست Next

منبع تغذیه 5 ولت 5 آمپر نکست Next

آداپتور فلزی 5 ولت
220,000 تومان 220,000 تومان
نماینده رسمی فروش محصولات Mean Well در ایران

ایران مین ول در سال ۱۳۷۸ برای خدمت به صنعت رو به رشد الکترونیک در کشور و پاسخگویی به نیاز های روز افزون آن تاسیس شد .

در حال حاضر این فروشگاه از بزرگترین توزیع کنندگان منابع تغذیه سوئيچینگ و قطعات الکترونیک و نماینده رسمی شرکت Mean well تایوان در کشور می باشد.