منبع تغذیه AC/DC |

منبع تغذیه ریل مونت

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3  

منبع تغذیه ریلی سری HDR

منبع تغذیه ریل مونت

منبع تغذیه ریل مونت

منبع تغذیه ریل مونت

منبع تغذیه ریلی سری EDR

منبع تغذیه ریلی سری HDR

منبع تغذیه ریلی سری HDR
479,920 تومان 479,920 تومان

منبع تغذیه ریلی سری HDR
733,040 تومان 733,040 تومان

منبع تغذیه ریل مونت
733,040 تومان 733,040 تومان

منبع تغذیه ریل مونت
447,440 تومان 447,440 تومان

منبع تغذیه ریل مونت
511,280 تومان 511,280 تومان

منبع تغذیه ریلی سری EDR
973,280 تومان 973,280 تومان

منبع تغذیه ریل مونت

منبع تغذیه ریلی سری NDR
 1 2 3  
معرفی

 ایمن سوئيچینگ در سال ۱۳۷۸ برای خدمت به صنعت رو به رشد الکترونیک در کشور و پاسخگویی به نیاز های روز افزون آن تاسیس شد .

در حال حاضر این فروشگاه از بزرگترین توزیع کنندگان منابع تغذیه سوئيچینگ و قطعات الکترونیک و نماینده رسمی شرکت Mean well تایوان در کشور می باشد.