منبع تغذیه AC/DC |

منبع تغذیه بدون قاب Open frame

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3 4 5  

Medical On Board

On Board

On Board

On Board

On Board

On Board

Medical On Board

General P.C.B

On Board

On Board

On Board

On Board

On Board

Medical On Board- PCB

Medical On Board- PCB

On Board

On Board

Medical On Board- PCB

On Board

On Board

Medical On Board

On Board

Medical On Board

On Board
 1 2 3 4 5  
معرفی

 ایمن سوئيچینگ در سال ۱۳۷۸ برای خدمت به صنعت رو به رشد الکترونیک در کشور و پاسخگویی به نیاز های روز افزون آن تاسیس شد .

در حال حاضر این فروشگاه از بزرگترین توزیع کنندگان منابع تغذیه سوئيچینگ و قطعات الکترونیک و نماینده رسمی شرکت Mean well تایوان در کشور می باشد.