منبع تغذیه AC/DC |

منبع تغذیه بدون قاب Open frame

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2 3 4 5  

Medical On Board

On Board

On Board

On Board

On Board

Medical On Board

On Board

General P.C.B

On Board

Medical On Board- PCB

On Board

On Board

On Board

Medical On Board- PCB

On Board

On Board

On Board

On Board

On Board

Medical On Board- PCB

Medical On Board

On Board

Medical On Board

On Board
 1 2 3 4 5  
معرفی

 ایمن سوئيچینگ در سال ۱۳۷۸ برای خدمت به صنعت رو به رشد الکترونیک در کشور و پاسخگویی به نیاز های روز افزون آن تاسیس شد .

در حال حاضر این فروشگاه از بزرگترین توزیع کنندگان منابع تغذیه سوئيچینگ و قطعات الکترونیک و نماینده رسمی شرکت Mean well تایوان در کشور می باشد.